E-mailprocedure

Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg te houden over het rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit' | Uw reactie graag voor vandaag, 17:00 uur

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg te houden over het rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit' | Uw reactie graag voor vandaag, 17:00 uur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure VWS d.d. 18 januari 2021

Agendapunten