E-mailprocedure

Vaststellen of activiteiten van de commissie Infrastructuur en Waterstaat, die voor de komende week staan gepland, al dan niet doorgang kunnen vinden

E-mailprocedure: "Vaststellen of activiteiten van de commissie Infrastructuur en Waterstaat, die voor de komende week staan gepland, al dan niet doorgang kunnen vinden"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure commissie IenW 18 januari 2021

Agendapunten