Commissievergaderingen

Donderdag 13 februari 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Economics and Security Committee (ESC) and Political Committee (PC)

Werkbezoek
Paris, France (besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Openbaar verhoor dhr. Van der Blom

Verhoor
Enquêtezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (VERPLAATST NAAR 20 februari 2020 van 14.30 - 17.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 20 februari 2020)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Asbeststelsel en certificatie - is verplaatst naar 18 februari 2020 om 17.30 uur

Technische briefing
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens de fracties van het CDA, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Mestbeleid van 19 februari 2020 uit te stellen tot uiterlijk half april, in afwachting van...

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Brieven minister VWS inzake Jaarplanning 2020 (TK 35300-XVI-154) en stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (TK 35300-XVI-150)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Openbaar verhoor El Damanhoury

Verhoor
Enquêtezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Discriminatie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Delegatie van het Turks Parlement (subcommissie Turken in het Buitenland en Aanverwante Relaties)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (uitgesteld tot na het krokusreces)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op rapporten ProDemos

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Artificiële intelligentie bij de politie (verplaatst naar 10 februari 2020 om 10.00 uur)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:15 - 16:15 uur

Genitale verminking

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep EU-prioritering

Vergadering

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Openbaar verhoor dhr. Rijssenbeek

Verhoor
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Ministerie van Financiën over de staatsbalans

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

MH17 (verplaatst naar 17.30 uur)

Technische briefing
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

MH17

Technische briefing
Klompezaal (besloten)