Algemeen overleg

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg: "Arbeidsmarktbeleid in de zorg"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 8e Herziene convocatie algemeen overleg - Arbeidsmarktbeleid in de zorg - 13 februari 2020 - 10.00-14.30 uur - agendapunt toegevoegd | minister Bruins afwezig
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 februari 2020, over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op verzoek commissie over twee publicaties: een recent rapport van Berenschot: ‘Administratieve belasting langdurige zorg verder gestegen’ en een recente meting van het CBS ‘Meerderheid werknemers meldt toename werkdruk’

Te behandelen:

6
Reactie op verzoek commissie over de petitie van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) m.b.t. tekort aan doktersassistenten en patiëntveiligheid

Te behandelen: