Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De vergadering is geweest

13 februari 2020
10:00 - 14:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Resultaten verkenning regieverpleegkundige

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over twee publicaties: een recent rapport van Berenschot: ‘Administratieve belasting langdurige zorg verder gestegen’ en een recente meting van het CBS ‘Meerderheid werknemers meldt toename werkdruk’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport ‘Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuis’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Terugkoppeling overleg bevindingen de heer Rinnooy Kan

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) m.b.t. tekort aan doktersassistenten en patiëntveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reorganisatie regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkelingen met betrekking tot de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp 'continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eindevaluatie ZonMw programma Tussen, Weten en Doen II

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eindrapport van het onderzoek ‘Ruimte voor physician assistants en verpleegkundig specialisten in anderhalvelijnszorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Erratum Monitorbijlage bij de derde voortgangsrapportage Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data