Debat geweest
13 februari 2020 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 13 februari 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 13 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
COSAC Questionnaire

Details

De voorzitter maakt melding van de ontvangst van de halfjaarlijkse COSAC Questionnaire. De commissie besluit dat de leden Maeijer (PVV) en Leijten (SP) een voorstel doen voor de beantwoording van de vragenlijst. De ingevulde COSAC Questionnaire zal ter vaststelling worden geagendeerd op de procedurevergadering EUZA op donderdag 5 maart 2020.  
2
Brievenlijst
3
Verzoek RVO, namens delegatie Visegrad-landen, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken i.h.k.v. influentials bezoekersprogramma ‘Civil Society’ d.d. 9-11 maart 2020
4
Uitnodiging commissie voor Europese Zaken van National Assembly of Hungary voor werkbezoek aan Hongarije d.d. 28-30 april 2020
5
Verzoek Ambassade van Verenigd Koninkrijk, namens Britse ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken over onderhandelingen toekomstige relatie tussen EU-VK
7
13
Kamerbrede kennisbijeenkomst naar aanleiding van Werkprogramma Europese Commissie
16
Afronding algemeen overleg EU-informatievoorziening op 15 januari 2020
17
Werkbezoek Brussel
18
Notitie werkbezoek Sarajevo, Bosnië-Herzegovina
19
Nieuwe EU-Voorstellen
20
Nog te ontvangen brieven

Details

Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie.
  • Rappelbrief toezeggingen AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU dd 3 oktober 2019 (23 januari 2020)

Toezeggingen AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.

Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de uitwerking van de motie van het lid van der Lee (Kamerstuk 34808 nr.19) over lidstaatopties. 
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa, na ommekomst van de Mededeling
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak. 
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake een stand van zaken per onderdeel van de voorstellen uit het COSAC-paper “opening up closed doors”.

Besluit (1): De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de brief inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel, toegezegd in het algemeen overleg belangenbehartiging d.d. 3 oktober 2019, vóór de volgende procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 5 maart 2020 aan de Kamer toe te zenden.

Besluit (2): De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de brief inzake de uitwerking van de motie van het lid van der Lee (Kamerstuk 34808 nr.19) over lidstaatopties, toegezegd in het algemeen overleg EU-informatievoorziening d.d. 15 januari 2020, vóór de volgende procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 5 maart 2020 aan de Kamer toe te zenden.

 
21
Commissie-agenda

Details

18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020
05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
15/17-03-2020 werkbezoek aan Sarajevo, Bosnië-Herzegovina
17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020
22/23-03-2020 werkbezoek aan Brussel
26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020
16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
meireces 2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije (tentatief eerste week)
06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020
13-05-2020 12:30 - 15:00 AO Westelijke Balkan
14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid
24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb
04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
17-06-2020 16:30 - 19:30 AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie
02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn
29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020
Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020
Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)
Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Besluit: Ter informatie.
 
22
Rondvraagpunt lid Maeijer (PVV) inzake kabinetsreactie op nieuwsbericht 'Kabinet bereid fiscaal veto op te geven voor Europese Green Deal'

Te behandelen:

23
Notitie uitkomsten inventarisatie kennis- en onderzoeksagenda 2020
24
Uitnodigen Nederlandse ambassadeur inzake het Duitse EU-voorzitterschap

Details

Besluit: De commissie besluit de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, de heer Wepke Kingma, door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken uit te nodigen voor een besloten briefing in de Kamer over het aankomende Duitse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2020, bij voorkeur te plannen voorafgaand of aansluitend aan een activiteit van de commissie Europese Zaken.
25
Voortgang rapporteurschap Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

Details

Besluit: De rapporteurs Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie hebben een toelichting gegeven over de voortgang van de activiteiten.
26
Onderhandelingsstukken post-Brexit in Delegates Portal

Details

De griffier meldt dat de onderhandelingsstukken over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf nu in het voor de Leden toegankelijke Delegates Portal worden geplaatst. Het separate Brexit-portal voor Kamerleden wordt bijgevolg opgeheven.

Besluit: Ter informatie.