13
feb
Besloten debat
13 februari 2020 | 17:00 - 18:00
Technische briefing

Ministerie van Financiën over de staatsbalans

Technische briefing: "Ministerie van Financiën over de staatsbalans"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing ministerie van Financiën over staatsbalans - 13 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Besloten technische briefing ministerie van Financiën over de staatsbalans

Details

Op advies van de rapporteurs Verslaggevingsstelsel, de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks), zijn op de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat pilots met baten-lasteninformatie gestart. Informatie over in totaal vier investeringsprojecten wordt in zowel kas-verplichtingen als baten-lasten gepresenteerd, waarbij de baten-lasten-informatie extracomptabel tot stand komt. Zie het verslag van de rapporteurs (Kamerstuk 31865, nr. 125), en de brieven van het ministerie van Defensie (Kamerstuk 31865, nr. 130) en Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 31865, nr. 132) voor een toelichting op de gekozen pilotprojecten. De commissie Financiën heeft de commissies Defensie en I&W op voorspraak van de rapporteurs geadviseerd in aanloop naar de ontvangst van baten-lasteninformatie technische briefings over deze pilots te organiseren. Daaraan voorafgaand wordt deze technische briefing georganiseerd over de staatsbalans en de overheidsbalans (zie bijlage 8 van de Miljoenennota 2020, Kamerstuk 35300, nr. 2).
2
Factsheets Staatsbalans

Gerelateerde zaken