Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (uitgesteld tot na het krokusreces)

Algemeen overleg: "Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (uitgesteld tot na het krokusreces)"Deze vergadering is verplaatst naar 4 maart 2020
HERZIENE CONVOCATIE
(TOT NADER ORDER UITGESTELD ivm agendatechnische redenen, dit AO zal kort na het krokusreces worden ingepland)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Het AO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur ERTMS
• reactie minister op rapporteur ERTMS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn minister
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn minister

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download TOT NADER ORDER UITGESTELD algemeen overleg Spoor d.d. 13 februari 2020