Rondetafelgesprek

Genitale verminking

Rondetafelgesprek: "Genitale verminking"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Genitale verminking op 13 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

          Blok 1: 14.15 - 14.45 uur
 • Mw. S. Musa, Femmes for Freedom
 • Dhr. E. Broere, Veiligthuis
 
          Blok 2: 14.45 - 15.30 uur
 • Mw. J. Mejdoubi, Atria
 • Mw. D. Geraci, Pharos
 • Mw. Z. Naleie, Federatie van Somalische Associaties in Nederland
   
  Blok 3: 15.30 – 16.15 uur
 • Mw. J. Janssen, Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
 • Mw. E. Bartels, antropoloog Vrije Universiteit
 • Mw. M. Roede, fysisch antropoloog
   
2
Position paper Atria t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

Te behandelen:

3
Position paper Pharos t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

Te behandelen:

4
Position paper FSAN t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

Te behandelen:

5
Position paper J. Janssen t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

Te behandelen:

6
Position paper E. Bartels t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

Te behandelen:

7
Position paper M. Roede t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

Te behandelen:

8
Position paper NVOG t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

Te behandelen: