Rondetafelgesprek : Genitale verminking

De vergadering is geweest

13 februari 2020
14:15 - 16:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • B. Becker (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Volgens onderstaand schema:

            Blok 1: 14.15 - 14.45 uur
  • Mw. S. Musa, Femmes for Freedom
  • Dhr. E. Broere, Veiligthuis
   
            Blok 2: 14.45 - 15.30 uur
  • Mw. J. Mejdoubi, Atria
  • Mw. D. Geraci, Pharos
  • Mw. Z. Naleie, Federatie van Somalische Associaties in Nederland
    
   Blok 3: 15.30 – 16.15 uur
  • Mw. J. Janssen, Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld
  • Mw. E. Bartels, antropoloog Vrije Universiteit
  • Mw. M. Roede, fysisch antropoloog
    
 2. 2

  Position paper Atria t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Position paper Pharos t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position paper FSAN t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper J. Janssen t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Position paper E. Bartels t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Position paper M. Roede t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Position paper NVOG t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Genitale verminking d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data