Inbreng schriftelijk overleg

Brieven minister VWS inzake Jaarplanning 2020 (TK 35300-XVI-154) en stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (TK 35300-XVI-150)

Inbreng schriftelijk overleg: "Brieven minister VWS inzake Jaarplanning 2020 (TK 35300-XVI-154) en stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (TK 35300-XVI-150)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg over de brieven van de minister van VWS inzake Jaarplanning 2020 (TK 35300-XVI-154) en stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (TK 35300-XVI-150) - donderdag 13 februari 2020

Agendapunten