Procedurevergadering

Vergadering

Procedurevergadering: "Vergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Tijdelijke commissie Digitale toekomst - 13 februari 2020

Agendapunten

1
Mogelijke oplossingsrichtingen
2
Terugkoppeling gesprekken Keijzer en Vestager
4
Tijdlijn
5
Overzicht externe activiteiten
6
Overzicht parlementaire activiteiten
7
Gesprekken met ambtelijke organisatie Kamer

Details

Voorstel: Indien de commissie daarmee instemt zullen de commissievoorzitter en ondervoorzitter in gesprek gaan met een aantal relevante ambtenaren in de Kamer over de vraag hoe (betere) institutionele inbedding vorm zou kunnen krijgen. Het resultaat van deze gesprekken zal tijdens een daaropvolgende procedurevergadering worden teruggekoppeld aan de commissie.