Commissievergaderingen

Donderdag 26 april 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 09:45 uur

“Wij staan op”, Ieder(in), LCR, CNV, VCP en FNV - Aanbieding petitie m.b.t. loondispensatie

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Werkgroep bijeenkomst Veranderende Arbeidsmarkt

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gasunie Transport Services (GTS) over gaswinning Groningen

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (verplaatst naar 28 maart 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met de ambassadeurs van Albanië en Servië in Den Haag

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Delegatie werkbezoek Saudi-Arabië

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

CTIVD toezichtsrapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten en het Jaarverslag van de CTIVD 2017

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over gaswinning Groningen

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Voorbereiding werkbezoek Balkanregio

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid (of zoveel eerder direct aansluitend aan de procedurevergadering VWS)

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart 2018 te Brussel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Ambtenaren van het ministerie van EZK over gaswinning Groningen

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2017 (onderdeel Nationale ombudsman)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stand van zaken fosfaatrechten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Strategisch Meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS (TK 34775-XIII-134)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering Financiën (Let op: gewijzigd tijdstip; verplaatst naar 15.45 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisversterking kansengelijkheid / onderwijsachterstandenbeleid

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy (34926)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat” (34928)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Integrale migratieagenda (19637-2375)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten (34775-IV-35)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet toezicht trustkantoren 2018

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Terrorismebestrijding (is verplaatst naar 11 april 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Europees krachtenveld transparantie (wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum)

Technische briefing
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Personeel Defensie (verplaatst naar 23 mei 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:45 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Integriteit

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal