Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 april 2018
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • B. Becker (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Karabulut (SP)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 26-04-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 16-05-2018 11.30 - 12.30 Gesprek parlementaire delegatie Baltische Staten
  wo 16-05-2018 12.30 - 14.00 Lunch parlementaire delegatie Baltische staten
  wo 16-05-2018 14.30 - 18.30 Notaoverleg Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie: spreektijden: 1e termijn/2e termijn: VVD: 8 min/4 min; PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6 min/3 min; overige fracties: 4 min/2 min.
  do 17-05-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering  (ivm Lunch voor buitenlandwoordvoerders op residentie VS ambassadeur procedurevergadering verplaatsen naar ander tijdstip: 14.30 tot 15.15 uur)
  di 22-05-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  wo 23-05-2018 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure Bill Browder inzake Magnitsky-Act
  wo 30-05-2018 10.30 - 13.30 Algemeen overleg Venezuela
  do 31-05-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 14-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 20-06-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 21-06-2018 09.30 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie Buitenlandse Zaken over 2017
  do 28-06-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Myanmar
  do 28-06-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Marokko
  do 05-07-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 06-09-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-09-2018 12.30 - 13.15Procedurevergadering
  do 04-10-2018 12.30 - 13.15Procedurevergadering
  do 18-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 15-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
   
 3. 3

  Verzoek BNP, namens delegatie uit Engeland, om gesprek met van de Tweede Kamer over situatie in Bangladesh

 4. 4

  Verzoek Het Palestijnse Huis om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over schenden van mensenrechten door Israël

 5. 5

  Uitnodiging Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Korea, namens commissie voor Buitenlandse Zaken van het Parlement van de Democratische Volksrepubliek Korea, voor bezoek aan Democratische Volksrepubliek van Korea

 6. 6

  Verzoek NRK, namens directeur ICRC, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29 of 30 mei 2018

 7. 7

  Bezoek parlementaire delegatie Oekraïne op 13 en 14 juni a.s.

  Besluit: Ontvangen voor gesprek en (zo mogelijk) lunch.
 8. 8

  Brief van de voorzitter van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over het advies ‘’Het streven naar onafhankelijkheid van de Koerdische Autonome Regio in Irak in het licht van de Montevideo-criteria”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel voor een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de internationaalrechtelijke aspecten van de inval van Turkije en eenheden van de Free Syrian Army in het Syrisch-Koerdische district Afrin, de zogenoemde operatie ‘Olijftak’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van het lid Karabulut voor een feitelijke vragenronde over financiering van Nederlandse gebedshuizen door golfstaten

  Besluit: Datum inbreng feitelijke vragen vaststellen op woensdag 16 mei om 14.00 uur. De feitelijke vragen worden gesteld aan de drie betrokken bewindspersonen (ministers BuZa, SZW en Rechtsbescherming), op basis van de in het vragenuur door de minister van Buitenlandse Zaken toegezegde brief.
 11. 11

  Overzicht van de actuele politieke en humanitaire situatie in Jemen en de Nederlandse inzet terzake

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de actuele situatie in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken, 27 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Standpunt van het kabinet over de reactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op de aanval in Douma, Syrië.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen EU, NAVO en VN Veiligheidsraad na actie VS, VK en Frankrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken in het Midden-Oosten Vredesproces

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een bezoek aan de Caribische delen van het Koninkrijk, Colombia en Venezuela van 3 tot en met 7 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering motie Voordewind c.s. over de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan (Kamerstuk 34775-V-57)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Terugblik Benelux Top en Nederlands Voorzitterschap Benelux Unie in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van berichtgevingen in het televisieprogramma Zembla van 7 februari 2018 over seksueel misbruik door VN soldaten in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake de exploitatie van het Sillimanite gasveld ter uitvoering van de op 6 oktober 1965 te Londen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de exploitatie van op zichzelf staande geologische structuren die zich over de grenslijn op het continentale plat onder de Noordzee uitstrekken (Trb. 1965, 192)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2018Z06576 Aan minister Buza - openbaarmaking deel brief inzake Syrische gewapende oppositie 10-04-2018
  2018Z06378 Aan minister Buza - Myanmar  06-04-2018
  2018Z06467 Aan minister Buza - verzoek verslag werkbezoek minister aan Saoedi-Arabië en Iran 06-04-2018
  2018Z06380 Aan minister Buza - Venezuela  06-04-2018
  2018Z06466 Aan minister Buza - reden vertrouwelijkheid brief MoU met Saoedi-Arabië 06-04-2018
  2018Z06376 Aan minister Buza - China 06-04-2018
  2018Z06373 Aan minister Buza - Situatie Marokko en Westelijke Sahara 06-04-2018
  2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
 27. 27

  Verzoek reactie minister op Amnesty rapport ‘Deadly Assistance: The role of European states in US Drone Strikes’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek PKC tot aanbieding petitie ‘Houd Israël aan VN-Kinderrechtenverdrag - Stop militaire berechting Palestijnse kinderen’ d.d. 15 mei 2018