Algemeen overleg : Integriteit

De vergadering is geweest

26 april 2018
16:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport onderzoeker Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie op het bericht ‘Burgemeester Brunssum wil dubieuze wethouders sneller kunnen wegsturen’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief van de voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption) over het overnemen van de aanbevelingen gedaan door de GRECO in de vierde ronde (“Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors”)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake uitkomsten en aanbevelingen van het rapport ‘Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit’ van prof. mr. D.J. Elzinga en prof. dr. A.F.A. Korsten

  Te behandelen:

  Loading data