Algemeen overleg

Integriteit

Algemeen overleg: "Integriteit"Deze vergadering is geweest
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Integriteit d.d. 26 april 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 april 2018, over Integriteit

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Afschrift brief van de voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption) over het overnemen van de aanbevelingen gedaan door de GRECO in de vierde ronde (“Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors”)

Te behandelen:

6
Reactie op verzoek commissie inzake uitkomsten en aanbevelingen van het rapport ‘Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit’ van prof. mr. D.J. Elzinga en prof. dr. A.F.A. Korsten

Te behandelen: