Debat geweest
26 april 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 26 april 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 26-4-2018
Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180412

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Aanbieding publicatie 'De zin van promoveren ' van Rathenau Instituut
8
Besluit van 9 april 2018 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de vaststelling van bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs (bekwaamheidseisen instructeurswerkzaamheden beroepsonderwijs)

Te behandelen:

19
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 november 2017 over de OJCS-Raad van 20 en 21 november 2017 inzake standpunt over de heffingen over de grens in relatie tot de herziening van de audiovisuele mediadiensten richtlijn

Te behandelen:

20
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

13. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen
en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
15. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
OCW)
59. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald
(Van den Hul) (minister BVO en Media)
63. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
65. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW)

15. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen
(Futselaar) (minister OCW)
26. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal
onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)
56. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
60. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
 
21
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 24-04-2018 13.45 - 14.00 Petitie Onderwijs aan Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen
 • di 24-04-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Raad voor Cultuur 
 • wo 25-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 • wo 25-04-2018 10.00 - 13.15 Rondetafelgesprek Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector 
 • do 26-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 16-05-2018 10.00 - 13.30 Rondetafelgesprek Internationalisering in het onderwijs 
 • wo 16-05-2018 14.30 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijskansenbeleid 
 • do 17-05-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017 
 • do 17-05-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS Raad 
 • di 22-05-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding petitie (t-shirts) m.b.t. vooroordelen in het mbo door JOB mbo 
 • do 24-05-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017, vragen aan regering (R: aan regering) 
 • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
 • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
 • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
 • wo 30-05-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Cultuur 
 • wo 06-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 • do 07-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • di 12-06-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • wo 13-06-2018 10.30 - 13.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
 • do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 21-06-2018 11.15 - 14.45 Algemeen overleg Internationalisering
 • ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018
 • wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
 • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs
 • wo 04-07-2018 11.00 - 13.30 Algemeen overleg Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
22
Rondetafelgesprek Passend onderwijs