Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 april 2018
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • B. Becker (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  Meireces: 27 april t/m 14 mei      
  • 01-05 t/m do 03-05  Werkbezoek  Studiereis Genève     
  • 15-05-2018 16.30 - 19.30  Algemeen overleg  RBZ/Handel  
  • 17-05-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 17-05-2018 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
  • 31-05-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 06-06-2018 09.30 - 12.00  Algemeen overleg  Wapenexportbeleid     
  • 06-06-2018 12.30 - 15.00  Algemeen overleg  Handelsbevordering   
  • 14-06-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering 
  • 19-06-2018 16.00 - 17.00  Gesprek Eurocommissaris voor Humanitaire Hulp & Crisismanagement, dhr. Christos Stylianides UITGESTELD tot nader te bepalen datum  
  • 20-06-2018 18.30 - 21.30  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag BuHa-OS 2017  
  • 28-06-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 05-07-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018   
  • 06-09-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 20-09-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 04-10-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 18-10-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018  
  • 01-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 15-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  • 29-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 13-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 20-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering 
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019  
 3. 3

  Voorstel SER voor werkbezoek IMVO-convenanten

 4. 4

  Uitnodiging Parliamentary Forum on Sustainable Development Committee voor parlementair forum over duurzame ontwikkeling d.d. 12-13 september 2018

 5. 5

  Werkbezoek zomerreces

  1. De eerdere afspraak over de vertrekdatum van het werkbezoek aan Uganda en Ethiopië aan het begin van het zomerreces is herbevestigd: zondag 8 juli 2018.
  2. De duur van het werkbezoek zal maximaal 10 dagen zijn.
  3. Deelname aan het werkbezoek wordt per e-mail geïnventariseerd.
 6. 6

  Ambtelijke ondersteuning bij het bezoek van leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Global Parliamentary Conference over de Wereldbank en IMF, van 14 tot 18 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken kapitaalverhoging Wereldbankgroep (Kamerstuk 26234-208)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een bewezen malversatie bij een door Nederland gefinancierde organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Openbaarmaking van een vertrouwelijke brief over een bewezen malversatie bij een door Nederland gefinancierde organisatie (Kamerstuk 34775-XVII-59)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie voor ambtelijke ondersteuning tijdens de studiereis naar de internationale organisaties in Genève op 2 en 3 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)-rapport “Trends in international arms transfers, 2017”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht van de verschillende activiteiten die het kabinet onderneemt om het bedrijfsleven voor te bereiden en te ondersteunen bij de naderende Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst EU-voorstellen d.d. 16 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 23 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 26 maart 2018, over misstanden in de noodhulpsector

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over de gang van zaken rond het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel lid Brenk voor bijeenkomst SDG adoptie Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Spreektijden verdeling Wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS 2017

  Vastgestelde spreektijden per fractie voor een WGO van 3 uur (eerste termijn/tweede termijn):
  - VVD: 8 minuten / 4 minuten
  - PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 5 minuten / 3 minuten
  - Overige fracties: 3 minuten / 2 minuten
 20. 20

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

  • 2018Z06500, aan min. BuHa-OS, Rappel brief inzake uitspraak Europese Hof van Justitie in de Achmea-zaak d.d. 06-04-2018 
  • 2018Z06498, aan min. BuHa-OS, Aanbiedingsbrief feitelijke vragen over het onderhandelingsmandaat multilateraal invensteringshof d.d. 05-04-2018
  • 2018Z05783, aan min. BuHa-OS, Verzoek reactie rapport Save the Children 'The war on children' d.d. 23-03-2018
 21. 21

  Verzoek om brief minister inzake Syrië conferentie d.d. 24-25 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Update rapporteurschap Jaarverslag en Indicatorentraject

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel voor een Rondetafelgesprek inzake Effect en resultaat van het Nederlandse initiatief na het instorten van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh

  Te behandelen:

  Loading data