Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 26 april 2018
Agenda procedurevergadering
Download Tweede herziene agenda procedurevergadering Financiën - 26 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 11 april 2018 wordt vastgesteld
2
Brievenlijst
14
Reactie op verzoek commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

Te behandelen:

20
Aanbod gesprek Raad van State advies Miljoenennota 2019

Details

Besluit: Agendapunt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
24
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Geen nieuwe stukken ontvangen.
25
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

27
EU-voorstellen belastingheffing digitale diensten
28
Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB

Te behandelen:

30
Algemeen overleg Belastingdienst woensdag 13 juni 2018

Details

Besluit: De commissiestaf zal een voorstel doen over hoe het algemeen overleg over de Belastingdienst op 13 juni 2018 gesplitst kan worden in twee aparte algemeen overleggen.
Noot: De commissie Financiën heeft bij de procedurevergadering van 11 april 2018 verzocht om een overzicht van de stukken die op de agenda van het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018 staan. Op basis van het overzicht kan de commissie besluiten of zij eventueel het algemeen overleg wil splitsen, stukken niet meer bij het algemeen overleg wil betrekken en/of stukken op een andere manier wil behandelen. Op dit moment staan de volgende stukken op de agenda:
- 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst (31066-401)
- De nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen over de 21e halfjaarsrapportage (voorstel inbreng 17 mei 2018)
- Kabinetsaanpak zwartspaarders (25087-191)
- Beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst (31935-44)
- Antwoorden op feitelijke vragen over beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst (2018Z05969)
- Antwoorden op feitelijke vragen commissie over het bericht 'Belastingdienst bang voor kogels' (31066-399)
- De nog te ontvangen brief over de Investeringsagenda Belastingdienst (verwachtig april 2018)
- De eventueel nog te ontvangen feitelijke vragen over de Investeringsagenda Belastingdienst
 
32
Voorstel van het lid Sneller (D66) inzake sprekers technische briefing Monitor Brede Welvaart

Details

Besluit: De commissie gaat akkoord met het voorstel van het lid Sneller (D66) dat de directeur van het SCP, CPB of PBL als deskundige aanwezig zal zijn bij de technische briefing op 17 mei 2018 over de Monitor Brede Welvaart.
33
Concept jaarrapportage Regeling Grote Projecten 2017.