Commissievergaderingen

Woensdag 22 februari 2017

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Verzamel-AO Burgerschap, Seksuele vorming en Dyslexie

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Energieraad (formeel) 27 februari 2017/behandelvoorbehoud EU-voorstellen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Handhavingsbeleid Belastingdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Veteranen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven (Let op: wijziging tijdstip 12.00 -13.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek om voorlichting Raad van State

E-mailprocedure

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Geurts om het algemeen overleg NVWA d.d. 23-2-2017 uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Rondetafelgesprek n.a.v. het rapport "Ammoniak in Nederland"

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg - 25424-341

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Tweede termijn Personeel Defensie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nieuw stelsel voor rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Patienten- en clientenrechten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpak van belastingontduiking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 6 maart 2017 - duur van het algemeen overleg is gewijzigd

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 6 maart 2017

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 maart 2017 (wordt omgezet in schriftelijk overleg 17 februari 2017)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Voorstel van het lid Volp om een AO PGB te houden op 23 februari 2017

E-mailprocedure
(besloten)