Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 februari 2017
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene besluitenlijst i.v.m. toegevoegd rondvraagpunt

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op verzoek commissie inzake mededeling n.a.v. functie Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken nieuwe waarnemend gezaghebber voor het openbaar lichaam Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinet Koeiman dient ontslag in en ontbindt Staten Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Datum eerste procedurevergadering na verkiezingsreces

  12 april 2017, 13.00-13.30 uur
 6. 6

  Rondvraagpunt van het lid Van Laar

  Te behandelen:

  Loading data