Algemeen overleg : Tweede termijn Personeel Defensie

De vergadering is geweest

22 februari 2017
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Hennis-Plasschaert
  minister van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.H. ten Broeke (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R. de Roon (PVV)
 • R. Vuijk (VVD)
 • R.W. Knops (CDA)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • J. Houwers (Houwers)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoeksrapport vermeende misstanden op vliegbasis Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gevolgen ontoereikende intrekkingsgrond Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanpassing voorziening AOW-gat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Defensie Actieplan 1325

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering motie van de leden Belhaj en Jasper van Dijk over individuele claims van oud-medewerkers van Defensie (Kamerstuk 34 300 X, nr. 86)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Grenzen aan de eenheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Plan van aanpak uitvoering Total Force concept

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gevolgen van de premiestijging voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zoals die door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is vastgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitleg aanvullende compensatie AOW-gat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bevindingen nader onderzoek op vliegbasis Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verstrekking onderzoeksrapport Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) uit 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken chroomhoudende verf

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere informatie compensatie AOW-gat

  Te behandelen:

  Loading data