Algemeen overleg : Landbouw- en Visserijraad op 6 maart 2017 - duur van het algemeen overleg is gewijzigd

De vergadering is verplaatst

22 februari 2017
14:30 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

 SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlage