Algemeen overleg

Handhavingsbeleid Belastingdienst

Algemeen overleg: "Handhavingsbeleid Belastingdienst "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2017, over Handhavingsbeleid Belastingdienst
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Handhavingsbeleid Belastingdienst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op enkele brieven Bbz en reactie m.b.t. motie van de leden Groot en Omtzigt over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift

Te behandelen: