Algemeen overleg : Landbouw- en Visserijraad op 6 maart 2017

De vergadering is geweest

22 februari 2017
14:30 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
4e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

 SPREEKTIJD PER FRACTIE 6 MINUTEN

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H.P. van Dam
  staatssecretaris van Economische Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 6 maart 2017 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 21 februari 2017

 2. 2

  Voorlopige agenda Landbouw- en Visserijraad 6 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Maatregelenpakket fosfaatreductie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling EU toetreding tot de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verordening Europese geïntegreerde landbouwstatistieken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over e-CMR als alternatief voor AGR/GPS-plicht voor export

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  AGR/GPS-plicht bij export van vaste behandelde dierlijke meststoffen en de periode om de apparatuur te installeren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van het amendement van het lid Geurts c.s. over een knelgevallenregeling (Kamerstuk 34532-85)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie van de subsidieregelingen "investeringen in milieuvriendelijke maatregelen" en "investeringen in energiebesparing"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei’

  Te behandelen:

  Loading data