E-mailprocedure : Verzoek om voorlichting Raad van State

De vergadering is geweest

22 februari 2017
11:00 uur
Commissie: Financiƫn
 
UITKOMST:
Van:
Commissie Financien
Verzonden: woensdag 22 februari 2017 12:50
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: GC-Commissie-EU
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure - Akkoord met brief verzoek voorlichting Raad van State n.a.v. motie Omtzigt
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
I.a.a. de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
Geachte leden,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het concept voor een commissiebrief aan de Kamer:  de PVV, D66, de SGP en de heer Van Vliet. Op basis van de reacties in de e-mailprocedure wordt de door de heer Koolmees (D66) gesuggereerde toevoeging in de commissiebrief verwerkt (toevoeging “, met welk doel zijn de afspraken gemaakt,” in punt 1a). Zie de bijlage voor de vastgestelde conceptbrief. De commissiebrief wordt vandaag aan de Voorzitter van de Kamer toegestuurd. Over de brief wordt morgen door de Kamer besloten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Berck
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
Van: Commissie Financien
Verzonden: maandag 20 februari 2017 12:42
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: GC-Commissie-EU
Onderwerp: Verzoek om voorlichting Raad van State
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
I.a.a. de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
Geachte leden,
 
Op basis van de aangenomen motie van het lid Omtzigt d.d. 1 februari 2017 (34387-4) over de verbetering van de handhaving van Europese afspraken over Europese begrotingsregels, is u vandaag via de mail een gezamenlijk voorstel van de leden Harbers en Omtzigt voor een commissiebrief aan de Kamer toegezonden. Het betreft de verdere uitwerking en concretisering van de voorlichtingsvragen aan de Raad van State, conform het besluit tijdens de procedurevergadering van de commissie Financiëin op 15 februari jl.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op woensdag 22 februari 2017 om 11.00 uur te laten weten of u met de conceptbrief aan de Kamer kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht)*. Het is de bedoeling dat de Kamer a.s. donderdag over de brief aan de Raad van State besluit.
 
Met vriendelijke groet,
 
Berck
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

Bijlagen