Algemeen overleg

Veteranen

Algemeen overleg: "Veteranen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Veteranen d.d. 22 februari 2017
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2017, over Veteranen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op motie van de leden Eijsink en Teeven over de bekostiging van aanvullende schadeclaims van veteranen (Kamerstuk 30139-162)

Te behandelen: