Algemeen overleg : Veteranen

De vergadering is geweest

22 februari 2017
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Defensie
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Hennis-Plasschaert
  minister van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.H. ten Broeke (VVD)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • S. Belhaj (D66)
 • R. Vuijk (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie Veteranenbeleid 2011-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Conceptplan van aanpak aanbevelingen evaluatie veteranenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Resultaten van het evaluatieonderzoek naar de toepasbaarheid van het PTSS-protocol

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken schadeclaims veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken Veteranenloket

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de Stichting ‘Onbekende Helden’ en over de re-integratie van veteranen met een militair invaliditeitspensioen (MIP)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op motie van de leden Eijsink en Teeven over de bekostiging van aanvullende schadeclaims van veteranen (Kamerstuk 30139-162)

  Te behandelen:

  Loading data