Debat geweest
22 februari 2017 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst nieuwe EU-voorstellen VenJ 1 - 15 februari 2017
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op rapport van het Rathenau Instituut 'Opwaarderen – borgen van publieke waarden in de digitale samenleving'
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commiss evoor Veiligheid en Justitie op 22 februari 2017
Brief lid / fractie
Download Verzoek brief minister over taak en beveiliging van personen en koninklijke huis
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie van 22 februari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Tweede nota van wijziging bij het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Te behandelen:

2
Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Knops houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

Te behandelen:

3
Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

Te behandelen:

4
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
6
Reactie op verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Veel moslims in Nederland leven in angst’

Te behandelen:

8
Afpakfonds en het idee van het openbaar ministerie tot het oprichten van een fonds drugsdumping en/of productie van (synthetische) drugs en de informatiedeling van de politie met gemeenten inzake de aanpak van misstanden op recreatieparken

Te behandelen:

9
Afspraken rechthebbenden en internet service providers over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron

Te behandelen:

13
Reactie op de berichten ‘Officier van justitie: Brabant is een soort van Sodom en Gomorra’ en ‘Zorgen opmars onderwereld in Noord-Nederland’

Te behandelen:

16
Toezeggingen voormalig korpschef Bouman over een garantie om bij de politie werkzaam te kunnen blijven na een eventuele onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling vanwege de betrokkenheid bij een incident

Te behandelen:

18
Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 februari 2017, over het advies van het Openbaar Ministerie inzake de initiatiefwet van het lid Bergkamp over de coffeeshopketen

Te behandelen:

24
Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 februari 2017, over het bericht dat meer jihadisten uit Syrië en Irak zullen terugkeren naar Nederland met alle veiligheidsrisico’s van dien

Te behandelen:

43
Brievenlijst

Te behandelen:

44
Inventarisatie maatregelen geweld tegen hulpverleners
45
Uitkomsten van het rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners
46
Rondetafelgesprek interlandelijke adoptie