Algemeen overleg : Patienten- en clientenrechten

De vergadering is geweest

22 februari 2017
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding advies van de RVZ getiteld ‘Patiënteninformatie; informatievoorziening rondom de patiënt’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Samen beslissen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Juridische status geluidsopname gesprek met arts

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzamelbrief VWS januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelbrief VWS-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoofdlijnen plannen koepels vernieuwing patiëntenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bekostiging van Samen beslissen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken patiënten- en cliëntenrechten

  Te behandelen:

  Loading data