Commissievergaderingen

Donderdag 26 mei 2016

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meetings of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Werkbezoek
Tallinn (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (34475-VIII-2 ) vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (34475-VIII-2 ) vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Verzamel algemeen overleg Caribische delen van het Koninkrijk (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Slachtoffers loverboys (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport AR Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip (34298-2 en 3)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Minister van Financiën en Nationale Schuld 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (34475-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Koning (I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 - 34475-XVI-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2015 (Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rekenkamerrapport bij de Nationale Verklaring 2016 (vragen aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Staten-Generaal 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2015 (34475-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 - 34475-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Koninkrijksrelaties (IV) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2015 (Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (34475-VI-2)(vragen aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Deltafonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Staten-Generaal (IIA) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Deltafonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet van de Koning 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Gemeentefonds (B) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Staten-Generaal (IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rekenkamerrapport Staat van de rijksverantwoording 2015 (vragen aan de Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rekenkamerrapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 - 34475-XVI-2 - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Gemeentefonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Infrastructuurfonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015 (34475-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rekenkamerrapport Staat van de rijksverantwoording 2015 (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 - vragen aan Regering - 34475-XVI-2 - aan Regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het BES-Fonds (H)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Comptabiliteitswet 2016 (34 426)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag BES-fonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rekenkamerrapport bij de Nationale Verklaring 2016 (vragen aan de Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2015 (34475-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Koninkrijksrelaties (IV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het BES-fonds (H) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), inclusief het rapport over de Betuweroute

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Provinciefonds (C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Staten-Generaal 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

GGZ

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Infrastructuurfonds (A)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationale Verklaring 2016 (over besteding in 2015 van Europese subsidies in Nederland)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de gouverneurs (IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rekenkamerrapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX) (vragen aan de Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Provinciefonds (C) (vragen Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet BES-fonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Palsolidarity Supportgroep Nederland

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de gouverneurs (IIB) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Gemeentefonds (B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (34475-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Koning (I) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wegverkeer en Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (32440-91)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Midden-Oosten vredespolitiek

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van de leden Leijten (SP) en Bruins Slot (CDA) om nader verslag 3e nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing...

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 19:00 uur

Waarschuwing aan varkenshouders voor inbraak activisten - Economie - RD.nl

E-mailprocedure
(besloten)