Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Comptabiliteitswet 2016 (34 426)

De vergadering is geweest

26 mei 2016
14:00 uur
Commissie: Financiën

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

    Te behandelen:

    Loading data