Inbreng feitelijke vragen : Rekenkamerrapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX) (vragen aan de Rekenkamer)

De vergadering is geweest

26 mei 2016
14:00 uur
Commissie: Financiën

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX)

    Te behandelen:

    Loading data