Algemeen overleg : GGZ

De vergadering is geweest

26 mei 2016
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • S.W. Dikkers (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • G.S.I.A. Tanamal (PvdA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzamelbrief VWS januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek 'time-out procedure' voor verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding Tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van de wetenschapsagenda voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelbrief VWS-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toepassing DSM-5 voor het pakket en de bekostiging ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief maart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhangbrief kwaliteitsstatuut ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding monitor Trimbos en advies streefcijfers ambulantisering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzamelbrief april 2016 (bijlage: 2016D18587 Resultaten onderzoek declaratieregelnaleving)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen van de commissie over de interimregeling Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Marktscan ggz 2015, deel A.

  Te behandelen:

  Loading data