Algemeen overleg : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

26 mei 2016
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H.D.M. Dijkhoff
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • M. de Graaf (PVV)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. Azmani (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding rapport over de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Weren van salafisten in de opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezegging over het aantal ongedocumenteerde asielzoekers en over hoeveel mobiele telefoons er zijn uitgelezen in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tweede voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van de Rapportage Vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijzigen terugkeerondersteuning voor Oekraïners

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleid ten aanzien van tuberculosescreening voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen over de precieze uitvoering van de verbintenis van Nederland tot relocatie van vluchtelingen (Kamerstuk 19 637, nr. 2165)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het 10-puntenplan van de ChristenUnie ‘Opvang asielzoekers in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding rapport IGZ-onderzoek naar de medische zorg voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op brief van gemeente Steenbergen inzake de vluchtelingenproblematiek en opvang van asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aangescherpte aanpak overlastgevende asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op bericht “Grenscontrole mislukt”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kennissynthese gezondheid vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Opvangcapaciteit asielzoekers en taakstelling huisvesting vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitbreiding van de locaties pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de identificatie van asielzoekers in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang verbetermaatregelen vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 26 april 2016 over Mensenhandel en Prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken Regeling langdurig verblijvende kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op motie van het lid Segers c.s. over het reserveren van financiële middelen voor kleinschalige opvang (Kamerstuk 19 637, nr. 2127)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Betrekken van voorwaardelijke vrijheidsstraffen bij weigeren of intrekken verblijfsvergunning asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken uitgeprocedeerde vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht 'COA geeft met opzet miljoenen teveel geld uit'

  Te behandelen:

  Loading data