Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek toezending van de resultaten van de onderzoeken naar afschaffing van geslachtsregistratie
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 26 mei 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 26 mei 2016
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 16-19/2016)
Brief lid / fractie
Download Verzoek om toezending van het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap
Brief lid / fractie
Download Verzoek van het lid Bergkamp om reactie op het bericht dat er een baby in de vondelingenkamer is neergelegd
Brief lid / fractie
Download Toezegging en stand van zaken over wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet (34047)
Brief lid / fractie
Download Verzoek CDA e-mailprocedure berichtgeving Volkert van der G.

Deelnemers


Agendapunten

1
Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33861)

Te behandelen:

5
Tweede nota van wijziging Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland

Te behandelen:

7
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
9
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer in antwoord op schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Kuiper naar aanleiding van het artikel ‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in ‘Medisch contact’, van 20 januari 2016

Te behandelen:

13
15
Reactie op verzoek van het lid Swinkels, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2016 over de mogelijke strafbaarheid van de geheimhoudingsclausule in de schikkingsovereenkomst met Cees H.

Te behandelen:

17
Antwoord op de vraag van het lid Segers, gesteld in de tweede termijn van het debat naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 7 april 2016 over het aantal geregistreerde jihadgangers door Europol

Te behandelen:

23
Antwoord op vragen van de commissie over het artikel in nrc.next “Wraakacties en klassenjustitie”, over integriteit binnen Veiligheid en Justitie, over het integriteitsstelsel binnen het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie en over het programma “VenJ Verandert”

Te behandelen:

44
46
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 april 2016 op het bericht ‘Mensenrechten geschonden bij uitzettingen naar Turkije’

Te behandelen:

51
EU-voorstel: Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake tijdelijke herinvoering interne grenscontrole Schengen COM (2016) 275 (Engelstalig)

Te behandelen:

60
Bezoek delegatie Europees Parlement en Amerikaanse Congres 27 juni
69
Brievenlijst
70
Voorstel opzet rondetafelgesprek naar aanleiding van het onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing”
71
Behandelvoorstel aangekondigde EU-voorstellen op het terrein huwelijksvermogensrecht waarvoor het parlementair instemmingsrecht geldt
72
Behandelvoorstel herziening Dublinverordening/Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid
73
Behandelvoorstel visumliberalisatie
74
Bespreken procedure gesprekken met kandidaten voor vacatures in de Hoge Raad in de tweede week van juni

Details

De duur van de gesprekken met kandidaten wordt aangepast.