Inbreng feitelijke vragen : Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Deltafonds (J)

De vergadering is geweest

26 mei 2016
14:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Deltafonds (J)

    Te behandelen:

    Loading data