Debat geweest
26 mei 2016 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 26 mei 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 26 mei 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

01-06-2016 Algemeen overleg Veilige Publieke Taak
08-06-2016 Gesprek Ontwikkelingen in Estland in het kader van Digitale overheid
09-06-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
16-06-2016 Gesprek met Studiegroep Openbaar Bestuur inzake functioneren van het openbaar bestuur in Nederland en de gevolgen daarvan voor de economische ontwikkeling van Nederland
23-06-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-07-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
Algemeen overleg Digitale infrastructuur
Algemeen overleg Verkiezingsaangelegenheden
Algemeen overleg Sociaal domein
Algemeen overleg Actieplan open overheid 2016-2017
Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
Algemeen overleg Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Evaluatie uitwerking raadgevend referendum (dit AO zal voor het zomerreces worden gepland)
Algemeen overleg Openbaar Bestuur
5
Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2015

Te behandelen:

6
Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2015

Te behandelen:

45
Reactie op verzoek van het lid Bosman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 april 2016, over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof van de rechten van de mens voor het Statuut

Te behandelen:

50
Aanbieding jaarverslag 2015 van RvS
51
Aanbieding jaarverslag 2015 van AP
67
Afschrift brief Rfv aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. advies wijzigingen Fvw in verband met vereenvoudiging verdeelmodel van het provinciefonds
68
Uitnodiging Rfv voor rondetafelgesprek herbezinning financiële verhoudingen d.d. 15 september 2016
70
Aankondiging onderzoek CTIVD naar inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten
71
Aanbieding jaarverslag 2015 van Referendumcommissie
73
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken

Details

Voor de periode 18 april - 19 mei 2016 (week 16-19): geen nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken.
74