Inbreng feitelijke vragen : Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (34475-VIII-2 ) vragen aan regering (R: aan regering)

De vergadering is geweest

26 mei 2016
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII)

    Te behandelen:

    Loading data