Inbreng feitelijke vragen : Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (34475-VI-2)(vragen aan Algemene Rekenkamer)

De vergadering is geweest

26 mei 2016
14:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

    Te behandelen:

    Loading data