Inbreng feitelijke vragen : Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), inclusief het rapport over de Betuweroute

De vergadering is geweest

26 mei 2016
14:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), inclusief het rapport over de Betuweroute

    Te behandelen:

    Loading data