Algemeen overleg : Wegverkeer en Verkeersveiligheid

De vergadering is geweest

26 mei 2016
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
7e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt 'Reactie op motie van de leden Visser en Hoogland over de doorstroming op de A4 bij Leiden' is verplaatst naar het algemeen overleg MIRT d.d. 23 juni en agendapunten toegevoegd*)


In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu
 • G.A. van der Steur
  minister van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • J. Houwers (Houwers)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • B. Madlener (PVV)
 • B. Visser (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verkeershandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Het aantal verkeersdoden in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het aantal verkeersdoden in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Samenhang en activiteiten Smart Mobility

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitkomsten van het vervolgonderzoek naar het stimuleren van elektrisch rijden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Informatie over de inspanningen en de voortgang ten aanzien van de handhaving van de rode kruizen boven de (snel)wegen en de veiligheid van weginspecteurs van Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de door Stichting Incident Management Nederland (SIMN) gepubliceerde lijst van gevaarlijke wegvakken 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van de reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake 'Ongeval Den Uylbrug, Zaandam' op 11 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het artikel in de Telegraaf over “Chauffeurs willen af van ‘big brother’ in de truckcabine”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op motie van het lid Dik-Faber over onderzoek naar een veilig lichtniveau

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Cabotage in het wegvervoer

  Te behandelen:

  Loading data