Inbreng feitelijke vragen : ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 - 34475-XVI-2 - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

De vergadering is geweest

26 mei 2016
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

    Te behandelen:

    Loading data