Commissievergaderingen

Donderdag 8 april 2010

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Oordeel College bescherming persoonsgegevens over toepassingen automatische kentekenherkenning (ANPR) door regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en IJsselland (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs (geannuleerd)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Initiatiefwetsvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Statenlokaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Informele Telecomraad (verplaatst naar 14 april 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Consumentenbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 14:30 uur

Algemeen overleg materieelexploitatie Defensie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

aanbieding rapport van de commissie Geloofsbrieven van de Gemeente Rotterdam

Gesprek
Statenlokaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Re-integratie

Algemeen overleg
Statenlokaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

Pensioenonderwerpen (verplaatst naar 7 april 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Informele onderwijsraad (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

VWA

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Uitvoering Nota Ruimte

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Communicatiesysteem C2000

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

(Verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering commissie OCW (verplaatst naar 10.00 uur)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 13:30 - 15:45 uur

Inkoopmacht

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening ter uitvoering van het op 30 oktober 2007 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kwaliteitszorg Cure (verplaatst naar 14 april 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Q-koorts

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afspraken over taken en werkzaamheden van de patiëntenvertrouwenspersoon in de GGZ - 30492-39

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Postvolumes (gewijzigd tijdstip; vindt plaats van 15.30 - 17.30)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Postmarkt (aanvangstijd gewijzigd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:45 - 17:30 uur

Postmarkt

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Informele Telecomraad

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met delegatie van Aruba

Gesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:45 - 17:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

AWACS

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 17:30 - 20:00 uur

Inkoopmacht (gewijzigd tijdstip; vindt plaats van 18.00 - 20.30)

Algemeen overleg
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Ontvangst delegatie parlement van Aruba

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 18:00 - 20:30 uur

Inkoopmacht (gewijzigd tijdstip; vindt plaats van 13.30 - 15.45 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd