Algemeen overleg : AWACS

De vergadering is geweest

8 april 2010
17:00 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Derde herziene convocatie

(i.v.m. toevoeging agendapunt)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.C. Huizinga-Heringa
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • J.G. de Vries
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  G.P.J. Koopmans (CDA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • R. de Mos (PVV)
 • H. NeppĂ©rus (VVD)
 • C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
 • D.M. Samsom (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • E.M.H. Lemaier ()

Agendapunten

 1. 1

  Informatie na overleg met de Europese Commissie over de mogelijkheden voor aanvullende Europese geluidnormering voor AWACS-vliegtuigen.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitwerking van de aanbevelingen van het rapport van Landrum and Brown over het terugdringen van de geluidsoverlast nabij de Navo vliegbasis Geilenkirchen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage AWACS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het zgn. Nimby-besluit

  Te behandelen:

  Loading data