Agendapunten

  1. 1

    Gesprek met delegatie Staten van Aruba

    Betreft kennismakingsgesprek en oriëntatie van de delegatie voor wat betreft de werkwijze en taken van budget controle commissie.