Inbreng schriftelijk overleg : Informele Telecomraad

De vergadering is geweest

8 april 2010
16:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2008-2010)

HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. toevoeging agendapunt)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda informele VTE-Raad (Telecom) d.d. 18-21 april 2010

    Te behandelen:

    Loading data