Algemeen overleg : Algemeen overleg materieelexploitatie Defensie

De vergadering is geweest

8 april 2010
11:00 - 14:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Defensie

3e herziene convocatie, agendapunt toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van Middelkoop
  minister van Defensie
 • J.G. de Vries
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • Voorzitter
  A. van Miltenburg (VVD)
 • R.W. Knops (CDA)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • K. van Velzen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De materieelexploitatie bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport van de AR de “Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie”.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissies RU en DEF over het rapport “Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie” van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Operationele inzetbaarheid helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verplichtingenpauze t.a.v. het exploitatiebudget DMO

  Te behandelen:

  Loading data