Algemeen overleg : Oordeel College bescherming persoonsgegevens over toepassingen automatische kentekenherkenning (ANPR) door regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en IJsselland (geannuleerd)

De vergadering is geannuleerd

8 april 2010
10:00 - 13:00 uur
Commissie: Justitie