Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

8 april 2010
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
 • J. Schinkelshoek (CDA)
 • S.Th.M. Laaper (PvdA)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • H. Brinkman (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 maart 2010

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Toezending van enkele rekenvoorbeelden zoals toegezegd tijdens de plenaire behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel van de stemmingen inzake het onderhavige voorstel van wet tot het aantreden van de volgende Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  30372 nr. 33 Initiatiefvoorstel Kalma, Halsema en Van der Ham (Wet raadgevend referendum); derde nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie van de minister-president inzake het vastgoedproject van de kroonprins in Argentinië

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Teruggave Koninklijke onderscheidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Cijfers ongevallen politie 2008 en intensivering rijvaardigheidstraining

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere uitwerking van het instrument preventieve dwangsom in het kader van de aanpak van notoire overlastgevers tijdens de jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lancering www.rijksoverheid.nl in het kader van Vernieuwing van de Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  OV-politie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Oordeel politiebegrotingen 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel beantwoording vragen commissie BZK omtrent berichtgevingen rond politie Gelderland-Midden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek commissie BZK inzake versterking van draagvlak controversieel verklaarde herindelingsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke krimpmaatstaf per 2011 in het gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het Gatewayreview NUP

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage storing 112 op 26 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding van de notitie, zoals toegezegd tijdens het AO van de cie. BZK over de AIVD , de CTIVD en de CIVD op 1 juli 2009, over taak, werkwijze en samenstelling van de CIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  EU Stafnotitie "BZK Werkprogramma Europese Commissie 2010"

 21. 21

  Activiteiten vaste commissie voor BZK

  Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc. BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht).
   

  Gewijzigde planning behandeling Raming 2011:

  Besluit: behandeling door de huidige Kamer laten starten en door de nieuwe Kamer laten afhandelen. Het schema ziet er dan als volgt uit:
  - na 7 april Raming naar Kamer;
  - 12 mei inbrengdatum verslag;
  - 20 mei nota n.a.v. verslag
  - 28 juni (maandag) WGO