Algemeen overleg : Uitvoering Nota Ruimte

De vergadering is geweest

8 april 2010
13:00 - 16:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.C. Huizinga-Heringa
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deelnemers

 • H. NeppĂ©rus (VVD)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • P. Linhard (PvdA)
 • J.J. Mastwijk (CDA)
 • H. van Leeuwen (SP)
 • T. Dibi (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Kennisgeving ten aanzien van besluitvorming Nota Ruimte budget

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kennisgeving ten aanzien van besluitvorming Nota Ruimte budget

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Agenda Bedrijventerreinen 2008-2009 en toezending Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief m.b.t. verzoek tot aanwijzing Oude Rijnzone oost als Rijksbufferzone

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op NederLandBovenWater en gebiedsontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werkwijzer 'Maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) van Integrale Gebiedsontwikkelingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kennisgeving ten aanzien van besluitvorming Nota Ruimte budget

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie gemeentelijk kampeerbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Samenwerkingsagenda Mooi Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage GIDEON

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken van de Wet ontheffing permanente bewoning recreatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data