Algemeen overleg : Q-koorts

De vergadering is geweest

8 april 2010
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Vierde herziene convocatie

(agendapunten toegevoegd)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. Verburg
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • A. Klink
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • M.L. Thieme (PvdD)
 • H.E. Waalkens (PvdA)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • E.A. Cramer (ChristenUnie)
 • H.J. Ormel (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • B.J. van der Vlies (SGP)
 • J.M.G. Schreijer-Pierik (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording schriftelijke vragen inzake de Q-Koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het bericht dat Q-koorts bacterie ook in de melk van gevaccineerde dieren voorkomt

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapportagedatum Commissie Van Dijk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken, advies van deskundigen m.b.t. de Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toekomstscenario's na Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van donderdag 18 februari 2010 en informatie over het advies van de deskundigen over niet-melkleverende bedrijven en de vervolgstrategie Q koortsbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken Q-koorts en reactie op moties ingediend op 2 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake recente ontwikkelingen inzake Q-koorts.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Steunregeling voor ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van maatregelen ter bestrijding van dierziekten en schadelijke organismen bij planten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief VNG over toetsingskader volksgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data