Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Initiatiefwetsvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Initiatiefwetsvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie Initiatiefwetsvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs

Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Te behandelen: