Algemeen overleg : Consumentenbeleid

De vergadering is geweest

8 april 2010
11:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken (2008-2010)

7e HERZIENE CONVOCATIE

(i.v.m. verwijderen agendapunt 9 dat gelijk is aan agendapunt 7)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J.A. van der Hoeven
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • A.J. Timmer (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • J.D.M.P. Aasted-Madsen-van Stiphout (CDA)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Maatregelen ter bescherming van de consument rond 0900-nummers en motie Gesthuizen-Van Dam

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Diverse toezeggingen m.b.t. het Consumentenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  SER-advies "Consumentenrechten in de interne markt" en bijbehorende kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van de commissie voor EZ over wat er inhoudelijk tussen Ziggo en de staatssecretaris van EZ is gewisseld over artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Agenda 2010-2011 van de Consumentenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage Agenda Telecomconsument

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wachttijden en kosten bij 0900-nummers voor klantenservice

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Briefwisseling met ING en Currence

  Te behandelen:

  Loading data